Kristna Radionätet KRN är en rikstäckande intresseorganisation för de som sänder kristen närradio.
KRN ä riksorganisation för den kristna radion!

KRN:s uppgift är att vara en riksorganisation för den kristna radion i Sverige.

KRN är en ideell förening. Det innebär att KRN enbart finns till för sitt ideella syfte. Allt arbete görs ideellt. Inga arvoden betalas ut. Medlemmarna bestämmer över KRN efter de demokratiska principer som gäller för ideella föreningar i Sverige.

 
  • Organisationen startade 1992 i Jönköping.
  • KRN har omkring 70 medlemmar, spridda över hela Sverige.
  • De allra flesta av medlemmarna är närradiosändande församlingar från alla samfund.
  • Andra medlemmar är olika organisationer och institutioner med anknytning till kristen radio.
  • KRN:S främsta uppgift är att ge det lokala kristna radioarbetet alla fördelar som en gemensam organisation kan ge. Vad detta är, går att läsa i texterna för medlemsskap.

Länk till KRN.

 

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.