Granskningsnämnden har upphört som myndighet och ersattas av Myndigheten för Radio och TV som ser till att vi följer de regler som finns utfärdade för Radio o TV sändningar enligt Radio- och TV lagen. 

Läs mer om granskning och om  Reglerna för Närradio och om Riksdagens beslut om Radio- och TV lagen

Anmälda Program och beslut finns att läsa om på myndighetens hemsida: Granskning- Beslut

 

Granskat och klart var en publikation som den tidigare Granskningsnämnden gav ut. Om den nya myndigheten kommer att fortsätta att ge ut den är oklart.  

 
 

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.