Tips för att få bästa hörbarhet:

En 100% hörbarhet i hela kommunen kan vi inte garantera. Hörbarheten för de svenska närradiostationerna är sämre om man jämför med SR. Orsaken till detta är att man endast får sända inom kommungränsen. Det finns en utredning med förslag om att detta ska luckras upp. Detta kan dröja många år ännu. Som exempel har SR P4 Radio Halland:s sändare i Kungsbacka tillåtelse att sända med 500 Watt. Kungsbacka Närradioförening får endast sända med maximala 220 Watt men inte i alla riktningar runt om.

Efter vårt sändarbyte sänder vi numera vertikalt mot tidigare horisontellt.
Den tidigare horisontella sändningen innebar att man kunde ha sin antenn stående på "snedden".
Vid vertikal sändning bör antennen stå rakt upp för bästa mottagning. Detta är viktigt ju längre från sändaren man bor.

OBS! Mottagningen kan variera beroende på lokala naturliga förhållanden i form av kullar och berg. Man kommer i något som kallas för radioskugga. Byggnader kan också påverka mottagningen till exempel betong och armering i väggar och elledningar. Har man t.ex. plåttak eller plåtfasad på sitt hus påverkar även detta negativt.

Bor man nära sändaren fungerar inställningen 95,2 MHz med de flesta radioapparater. Vid längre avstånd kan man behöva sätta halvsteg för intrimning av mottagaren t.ex.: 95,15 eller 95,25 MHz. Det är inte alltid optimalt att den står exakt p.g.a. att olika fabrikats radiomottagare är olika i sin känslighet. Om detta inte skulle hjälpa så prova att ändra till mono signal på din mottagare för att få en bättre mottagning.

Många mindre radioapparater med "egen" fast monterad antenn har dålig känslighet / mottagning. De bästa radiomottagarna är de som kan anslutas till en "yttre" antenn.

Bor man nära sändaren räcker det oftast med en enklare antenn. Det finns flera alternativ på antennlösningen den enklaste och billigaste är en inomhusantenn av "trådmodell" kallas även för dipolantenn. Den monteras upp på väggen inomhus och ansluts till radions antenningång. Finns att köpa i Clas Ohlssons butiken på Kungsmässan för  ca 39 kr. art. nr. 39-449. Finns även i de flesta välsorterade radiobutiker.
Ovanstående antenn har två trådar anslutna till kontakten.

OBS! förväxla inte ovanstående trådantenn med de som oftast levereras med en del radioapparater och som endast har en enkel tråd ansluten till kontakten. Dessa entrådiga antenner är av allra enklaste modell och fungerar ofta bara när man bor riktigt nära en sändare och inte har betongväggar i huset.

 

Nästa alternativ är att montera en utomhusantenn. Två alternativ finns rundstrålande eller riktantenn.
Den rundstrålande tar emot radiosignaler runt om antennen förstärker signalen 3 db. Finns på Biltema art. nr. 24-118 för ca 219 kr.

 

Vid mer besvärliga mottagningsförhållanden kan en riktantenn var mycket bättre. Det går att montera den horisontellt men det bästa är vertikalt eftersom vår sändning sker vertikalt.
Antennen på bilden har vi testat med goda resultat antennen har 4 element och förstärker signalen 6 db. finns på Kjell & Company för ca 399 kr. art. nr. 30212.


Vid extra svåra förhållanden kan man alltid testa med en antennförstärkare dessa finns i flera varianter i ovan nämnda butiker. Se till att de även klarar FM bandet. Finns från ca 100 kr och upp till ca 300 kr beroende på modell. Gemensamt för alla bra antennförstärkare är att de även ansluts till det vanliga 220 volts uttaget.
Antennförstärkarna fungerar oftast bra ihop med digital-TV mottagare för dig dig som har dålig mottagning på din digital-TV mottagare OBS kolla först i din instruktionsbok vad som gäller för din digital-TV mottagare. 

     

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.