KUNGLIGA BIBLIOTEKET National Library of Sweden

Det av radiofolk mer kända Ljud och Bildarkivet har slagits samman med Kungliga biblioteket KB.
Hos Kungliga Biblioteket finns förteckningar över pliktleveranser sparade sedan mitten av 1600-talet, då leveransplikten infördes i Sverige.

KB pliktexemplar
KB har ansvar för att bevara pliktexemplar av sådana dokument innehåller text, ljud eller bild och som på något sätt sprids till allmänheten i Sverige. Dokumenten kan också innehålla en kombination av text, ljud och bild.

Syftet med detta är främst att pliktexemplaren ska kunna användas i framtida forskning.

I lagen om pliktexemplar står det att ett dokument är ett föremål som lagrar information för läsning, avlyssning eller visning. Ett dokument kan alltså vara allt från dagstidningar, operalibretton och skolkataloger till dataspel, dvd-filmer och närradiosändningar.

Det som kallas dokument i lagen kan delas in i följande huvudkategorier:

  • tryck
  • film
  • radio
  • skivor
  • tv
  • dvd och video
  • multimedier

Referensinspelning:
Lagen gäller de inspelningar som alla radiokanaler är skyldiga att spela in och sedan bevara under sex månader för Granskningsnämndens räkning. Banden levereras därefter till KB.

Urvalsveckor:
Ett urval om fyra veckor per år ska lämnas av:
Privat radio (närradio, privat lokalradio, radiotidningar)

Information om urvalsveckor, till de stationer som omfattas av lagen, skickas löpande från KB.
Referensinspelningen ska vara försedda med uppgifter om stationens namn och sändningsdag och tid. 
Aktuella urvalsveckor (KB)

Att tänka på:
Pliktexemplaren ska vara försedda med uppgifter om stationens namn, sändningsdag och sändningstid. Eventuell programtablå eller körschema kan bifogas. För pliktleverans i form av filer på cd eller dvd finns rekommendationer om filformat och filnamn på KB. Kontakta KB om du vill veta mer.
I varje försändelse skickar man med en följesedel i två exemplar med uppgifter om avsändare, antal insända band och vilken urvalsvecka det gäller. Följesedeln finns längre ner på den här sidan. KB returnerar den ena följesedeln som kvitto leveransen. Märk försändelsen PL.

Blanketter:
Följesedel närradio KB
Tablå närradio KB
Så här skickar du privat radio

Länk till Kungliga Biblioteket

Arkivverksamheten som tidigare Ljud och bildarkivet hanterade har numera tagits över av Kungliga Biblioteket.

Slba Dokumentikon Blankett PL-gruppen    Slba Dokumentikon Följesedel PL-gruppen

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.