Närradions riksorganisation NRO är en rikstäckande intresseorganisation för närradion.

Kungsbacka Närradioförening är medlem i NRO.

Närradions riksorganisation startade 1996. Tillsammans representerar NRO ca 600-700 lokala tillståndshavare av de drygt 1 000 lokala föreningar som sänder närradio i Sverige.

NRO:s uppgift är bl. annat:

- att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen rörande lagar och förordningar inom närradion samt frågor av gemensam betydelse.

- att samarbeta och när så krävs förhandla med myndigheter och andra, inom närradion verksamma intresseorganisationer.

- att främja bildandet av lokala närradioföreningar.

NRO har sammanställt ett utbildningsmaterial som består av tre kompendier och som kan köpas av medlemmar till ett mycket förmånligt pris. Uppdatering av dokumenten sker kontinuerligt. 

De som är medlemmar i Kungsbacka Närradioförening kan kontakta oss för att ta del av utbildningsmaterialet.

Del 1 = Lagar, regler och rutiner. Nyuppdaterat 2009.

Del 2 = Hur man gör radioprogram. Nyuppdaterat 2009.

Del 3 = Ljud och radioteknik. Nyuppdaterat 2009.

För mer information läs vidare på hemsidan för:

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.