Tekniken i närradion   RDS   Montaget av nya sändarutrustningen   Start av sändaren!   Old teknik   
 

Det tog mer än två år av planering och förberedelser innan vi kom igång.

Onsdag den 19.e dec. -2007 vid middagstid ca 12.05 stängdes den gamla sändaren av på Varlaberg  och vi startade upp den nya sändaren i Kungsbackaskogen. 
Läs mer om teknikbytet på dessa sidor:
Montaget av nya sändarutrustningen   Start av sändaren!   Old teknik

Tekniken i Närradion har byggts om med ny modern teknik. Analog utrustning för förbindelse mellan studios och huvudstudion i Stadshuset har ändrats till den mer moderna digitala streamingen via Internet. Analoga nyckelvred för uppkoppling har ersatts med datorer i de olika studiorna. Streaming från Stadshuset till sändaren går via Kungsbacka kommunens intranät med hjälp av fiberoptisk kabel. Det senare har maximal hastighet som går att få.

I respektive studios (3 st) används modern datateknik för referensinspelning av sändningarna.

Bilden ovan visar våra datorer som styr närradion en dator för styrning av föreningarnas sändningstider och pausmusiken. Den andra styr webbradiofunktionen. På bilden syns en liten apparat t.h. om dataskärmen, detta är förbindelse utrustningen ut till vår sändare, en Barix instreamer som beskrivs mer nedan.

I vår huvudstudio som ligger i direkt anslutning till fullmäktige används datorer för att förmedla respektive studios sändningar ut till sändaren. Vi använder oss av ett program som heter Zararadio för att styra sändningarna och köra pausmusik. När ingen förening sänder sänds det "pausmusik" med inslag av två block per timme med pålysningar / annonseringar för sändande föreningars sändningstider. Varje hel timme under föreningarnas sändningsuppehåll sänds tidsangivelse för vad klockan är. Fr.o.m. 11 dec.-07 finns den svenska översättningen att ladda ner från Zararadio:s hemsida. Kungsbacka närradio är tacksam till Jörgen Lindberg som översatt samt att vi fått vara med och utvärdera översättningen innan den släpptes officiellt.

I vårt sändarbyte använder vi oss av Internet för att "nå" masten och sändarutrustningen. Utrustningen som vi nu har för Internetstreamingen kommer från Barix. I vår huvudstudio har vi en Barix instreamer och vid sändaren tar en exstreamer emot och förvandlar den digitala signalen till en analog signal. Med den nya sändarutrustningen kan vi nu sända i stereo. Från början har våra tre studios haft möjlighet att sända i stereo fram till stadshuset.
Två timmar efter start av nya sändaren var det klart med att gå ut i stereo. Den sista kabeln i mono var nu borttagen och den var kopplad till gamla masten. Den gamla sändarutrustningen i Teracoms mast möjliggjorde inte sändning i  stereo.

Den gamla masten och antennplacering var på Varlaberg med en markhöjd på 68 m över havet och en masthöjd på 32 m. Antenhöjd över hav var ca. 90 m. Antennen ville Teracom flytta ner i befintlig mast. Enligt våra egna beräkningar skulle det bli en sänkning på ca 10 m. Vi har haft klagomål på dålig hörbarhet inom vissa delar av kommunen speciellt i Onsala -Särö området och detta skulle bli ännu sämre. Radio P4 Halland som vi delat antenn med på Varlaberg har kvar sina problem med Teracoms sändare.

Med det nya tillståndet från PTS sitter vår antenn betydligt högre och utsändningen kommer även i vissa riktningar att bli betydligt starkare. Tillståndet medger upp till max 220 W som ska jämföras med det gamla tillståndet på maximala 100 W detta kommer att förbättra ljudet betydligt för våra lyssnare. Den mast och antennplacering som vi nu har flyttat till finns vid kommunens vattentorn. Mastens markhöjd är 60 m över havet och masthöjden ca 66 m Antennen sitter nu på en höjd av ca 117 m över havet. Detta ska jämföras med den gamla antennhöjden på ca 90 m. Vår förhoppning är att det ska bli bättre hörbarhet inom kommunen när vi nu fått upp antennen betydligt högre.

Med den nya placeringen har vår antenn kommit ca 27 m högre och utsändningen kommer även i vissa riktningar att bli betydligt starkare. Vi räknar med en klar förbättring av hörbarheten.
Se nedan Tips för att få bästa hörbarhet.

Så här ser vår nya FM sändare ut. Den är i stereo och kommer från i Italien med modellbeteckning TEX LCD 300.

 

 

Antennen är en s.k. Yagiantenn från VHF-Teknik typ AY95A2 med 2 element, leverantör var:


Som numera heter Antennmekanik Trelleborg

 

Bandpassfilter finns monterat mellan sändare och antenn RVR typ FFC05 med tre kaviteter bilden nedan visar två kaviteter. Bandpassfiltrets funktion är att förhindra störningar på närliggande frekvenser.

Från Wikipedia hämtar vi följande citat:
Bandpassfilter
(en: bandpass filter) filter som släpper igenom signaler vars frekvenser ligger mellan två bestämda värden och som dämpar övriga frekvenser mer eller mindre.

   

Den är levererad från Telecomunicazioni Ferrara RVR Group

 

Tips för att få bästa hörbarhet: Bor man nära sändaren fungerar inställningen 95,2 MHz med de flesta radioapparater. Vid längre avstånd kan man behöva sätta halvsteg för intrimning av mottagaren t.ex.: 95,15 eller 95,25 MHz. Det är inte alltid optimalt att den står exakt p.g.a. att olika fabrikats radiomottagare är olika i sin känslighet. Om detta inte skulle hjälpa så prova att ändra till mono signal på din mottagare för att få en bättre mottagning. Många mindre radioapparater med "egen" fast monterad antenn har dålig känslighet / mottagning. De bästa radiomottagarna är de som kan anslutas till en "yttre" antenn.

Det finns nu möjlighet att lyssna via Internet till fullmäktiges sändningar. Se vidare information på fullmäktigesidan.

 

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.