Driftstatus:

Driftstatus     Atmosfäriska störningar    Tekniker Inloggning  

Ny modern teknik kan i bland tyvärr krångla.
Atmosfäriska störningar och andra aktörer som jobbar intill vår utrustning kan ibland ge oss problem.
 

Emellanåt stör danska stationer våra sändningar speciellt i södra och norra kommundelen och i ytterkanterna av vårt sändningsområde.

Nya sändaren kördes igång den 19 dec. -07 och det finns fortfarande saker att följa upp för att säkra driften på utrustningen. Flera aktörer har utrustning i samma rack som vi och det gäller att alla som är och gör service på resp. utrustning är försiktiga bland alla kablar och anslutningar så man inte ställer till det för någon annan. Detta drabbade oss den 14/1-08 se nedan.

Driftstörningar som uppstår ibland kan delas in i två grupper.

  • Det som vi själva kan påverka i våra egna studios med vår egna utrustning.
  • Strömförsörjning samt distributionsvägarna för Internet som vi ej kan påverka. 

Ett kontinuerligt arbete med uppföljning och säkring av utrustningen i våra egna led görs hela tiden. Allt för att förebygga framtida störningar.

Senaste informationen inlagd överst.

 
 
Måndagen den 12 januari 2015 Stormen Egon.
Efterverkningarna av stormen har gjort att vi varit strömlösa under en del av
måndagen den 12 jan. i vår studio. Radion är sedan 15 tiden igång igen.
 

Söndagen den 16 november 2014

Störningen har uppstått efter att Telia gjort uppgraderingar på Internet.
Se denna länken till Telia.
Vi har startat om våran utrustning, trots detta upphör ej problemet med korta avbrott.
Vi fortsätter att leta efter orsaken.

Lördagen den 5 juli 2014 åter igen tystnad i radion.
Denna gången är det inte vår utrustning som krånglar utan Internetleverantören som har problemet hos sig. Då felet ligger helt utanför vår kontroll kan vi inte göra något åt det själva. Vi hoppas få igång radion igen under måndagen. Webbradion fungerar utan problem. Det visade sig att det var en router vid masten som hade lagt av. Avbrottet varade tyvärr fram till månd. eftm.

Fredag den 27 juni 2014
P
å kvällen tystnade radion p.g.a. ett datorhaveri sändningarna kom igång igen kl. 10.20 på lördagen med hjälp av en reservdator.

Torsdag 29 augusti 2013 Tyst i Radio

Radion tystnade natten mellan onsdag o torsdag. Felsökning har gjorts under dagen och felet är en icke fungerande datasvitch. Då detta ligger helt utanför vår kontroll kan vi endast påtala detta till leverantören för denna tjänsten att det är viktigt att få det lagat skyndsamt. Vår webbradio fungerar normalt och går att lyssna på.
Kl. 09.29 på fredagen var dataswitchen fixad och radion kom igång igen.

Lördagen den 28 maj -11 kl. 13.42,50 tystnade vår radio. Felsökning görs först via Internet men då det ej går att nå vår studio i stadshuset måste den besökas fysiskt. Felet hittas direkt men går ej att åtgärda, våra datorer har tappat kontakten med det interna nätverket i kommunhuset. Ingen går att nå på IT avdelningen efter lite annat servicearb. och på väg ut ur kommunhuset möter vi en tekniker. Det visar sig att det var ett planerat avbrott med utbyte av nätverksswitchar. Tekniker som informerat sina överordnade har i sin tur missat att informera oss! Tekniker ser till att vi kommer i kontakt med nätverket ca 17.30 var det åter ljud i vår sändare.   

Måndagen den 24 aug. -09 drabbades vi än en gång av en avgrävd kabel som tystade ner radion. Radio Nostalgis lyssnare drabbades av detta men pausslingan kom igång som den skulle efter Nostalgis sändning. Efter kl. 21 på kvällen kunde våra studios åter igen koppla upp sig för sändning. 

Måndag morgon 090629 fungerar Internet igen. En avgrävd fiberkabel hade orsakade felet under söndagen.

Söndag 090628 efter kl. 14.00 Driftstörning på Internet. Radio Nostalgis utsändning avbryts. Felsökning görs på vår utrustning utan att hitta fel, vår pausslinga hörs när inga föreningar sänder. Intranätet fungera men inte Internetanslutningarna, som har slutat att fungerar. För tillfället kan våra sändande föreningar ej få kontakt med vår server och hörs inte som förväntat. Detta slår även ut vår webbradio och våra webb-TV tester.
Felsökning och åtgärder utförs av extern personal därför vet vi ej när det fungerar fullt ut igen.

Torsdag 090604: Under kvällen har vi dragit igång vår webbradiofunktion igen. Vi förväntar oss att det ska fungera problemfritt både vid våra ordinarie sändningar och vid fullmäktigesändningar utan att större omkopplingar ska behöva göras. Vi utför nu även test med webb-TV funktion

Fr.o.m. 090422 är RDS Radio Data System är igång på vår frekvens!
Nu är det lättare att hitta frekvensen när RDS funktionen är inkopplad under förutsättning att funktionen även finns i din radioapparat.
När du söker frekvenser att lyssna till kommer det att stå RadioKba 95,2 MHz i displayen när du hittat rätt kanal.

Tisdag 090414: På kvällen stängde vi ner vår webbradio p.g.a. tekniska skäl tills vidare. Vi kommer att ha den igång i samband med kommunfullmäktiges nästa möte.

Söndag 081221: Ca. kl. 11.30 startade vi upp webbradion igen efter kommunens senaste driftfel på IT-nätet har åtgärdats.

Tisdag 081216: Radio Nostalgi hörs men inte som man önskar. Ljudet kommer och går hela tiden. Efter kontakt med kommunens IT avd. får vi reda på att datanätet har legat nere under morgonen för service. Efter detta kan vi koppla upp oss till vår huvudstudio men ljudet är under all kritik. Det tar oss två arbetsdagar och mycket extraarbete för ett flertal personer att övertyga IT avdelningen att det är de som äger problemet och inte vi och att de ska åtgärda felet.
Det visar sig att IT avd. hade bytt ut en switch utan att förvissa sig om att den fungerade fullt ut. Switchen visade sig vara defekt och strypte vår lina. Först under torsdagens förmiddag lyckades IT avd. konstatera var felet låg och åtgärdade problemet.

Tisdag 081125: kom Radio Nostalgi inte ut i sändning kl. 09,00. Orsaken var en kabel som grävts av, detta gjorde att Internet i Kungsbacka innerstad slogs ut. Åter igång 09,15

Torsdag 081120: Webbradion slutade att fungera efter att en hårddisk inte ville var med längre. Åter igång på tisdagen den 25:e.

Måndag 081027: Vi har höjt upp säkerheten ännu mer på vår utrustning. Vad vi gjort kan vi av säkerhetsskäl ej avslöja. Sedan vi tidigare under hösten införde den nya säkerheten på utrustningen har sabotörerna till dags datum misslyckats med att tysta ner våra sändningar. Vi vet hur de har burit sig åt och vid de tillfällen som det hänt har vi snabbt kunnat åtgärda det. Nu ska vi, förhoppningsvis, efter våra senaste säkerhetshöjande åtgärder slippa bli utsatta för fler externa störningar. 

Planerad underhåll på måndag den 8/9 efter kl. 18.00 Vi kommer att göra underhåll på vår utrustning i huvudstudion och samtidigt testa ny utrustning. Detta medför att det kan bli tyst i radion under kortare stunder under kvällen. Webbradion för fullmäktigesändningarna är nu i gång.

Torsdag 080904: kl. ca 11.04 Radion tystnar och efter ca 10-12 min. kom ljudet åter. Vissa tecken tydde på ett elavbrott. Detta fick vi senare bekräftat att elleverantören varit på plats.

Fredag 080815: kl. 21.00 Radio Pingst sändning hörs ej. Vår tekniker befinner sig i Borlänge när telefonsamtalet kommer att det inte fungerar. En snabb inloggning, via Internet, till vår utrustning i masten och en omstart av streamingutrustningen får vi i gång sändningen direkt. Att få i gång utrustningen även på avstånd fungerade perfekt!

Tisdag 080805: Sändningsavbrott gjorde att Radio Nostalgi inte hördes när de skulle börja sända kl. 09.00. Felsökning har pågått under förmiddagen dels av våra egna och av externa tekniker. Från kl. 13.30 fungerar sändningen igen. En IP adress som slutat att fungera som den skulle gjorde att sändningen inte kom ut i etern.

Nu ännu bättre effekt!!!
Under juni och juli
månad har vi lagt vår energi på att optimera sändningseffekten. Tisdagen den 17 juni nästan på dagen ett halvår efter att vi tog vår nya sändare i bruk fick vi besök av PTS Post&Telestyrelsen. De har åkt runt i kommunen och gjort kontrollmätningar på våra sändningar och nu ville de inspektera och genomföra kontrollmätningar på sändarutrustning vid masten. Resultatet av denna kontroll blev att vi den 26 juni, någon minut efter att Radio Nostalgi sluttat sin sändning kl. 17.00, höjde upp effekten på sändaren med nästan 25%.
Fredagen den 11 juli
har vi tillsammans med PTS gjort nya mätningar på effekten. PTS, med sin nykalibrerade mätutrustning, kom fram till att vi kunde höja ännu mer. Detta gjordes direkt på plats. Sammanlagt har vi nu höjt effekten med ca 60% och har nu kommit upp till de rätta värden för vårt nya sändningstillstånd.

Fredag den 11 juli -08 kommer det att bli service på vår sändare direkt efter att Radio Nostalgi avslutat sin sändning kl. 17.00. Det blir en del kortare avbrott i vår pausmusik då det är tyst i radion. Det kan under kvällen även förekomma en störande tonsignal periodvis. Det senare beror på mätningar och inställningar för att  optimera vår utrustning från studio till sändare. Servicen och mätningar på sändarutrustningen kommer att vara avslutad i god tid före kvällens sändning från Radio Pingst kl. 21.00-23.00.

Tisdag den 17 juni -08 kommer det att bli service på vår sändare direkt efter att Radio Nostalgi avslutat sin sändning kl. 17.00. Det blir en del kortare avbrott i vår pausmusik och detta beräknas pågå fram till ca. 18.00.

13 juni -08 tappar Radio Nostalgi kontakten med vår huvudstudio flera gånger under dagen. Tre gånger med 5-30 sekunder avbrott vid varje tillfälle. Det fjärde och längsta avbrottet varade ca 7 min och inträffade kl. 15.44 fram till 15.51 efter detta och fram tills Nostalgi slutade sin sändning kl. 17.00 fungerade det normalt. Den mest troliga orsaken har varit avbrott / störning på Internet.

Tisdag den 13 maj -08 direkt efter att kommunfullmäktiges sammanträde var avslutat kopplade vi in vår nyaste utrustning. En Instreamer från Barix som nu sköter uppkopplingen till sändaren i stället för den gamla slitna datorn. De bekymmer som vi haft med lång fördröjning i streamingen har nu näst intill kommit i realtid endast några få sekunders fördröjning. Samtidigt med detta så upphörde våra provsändningar över webben. Vi hoppas få igång dessa till nästa KF möte i juni.

Fred. den 9 maj -08 åter en gång tystnar radion strax efter att Radio Nostalgi påbörjat dagens sändning. Sedvanliga undersökningar görs för att utröna vad felet består i. Vår snabbaste tekniker som först var på plats var tvungen att ge upp strax före middagstid p.g.a. sina ordinarie arbetsuppgifter. Under eftermiddagen anländer nästa teknikgäng och tar vid där den första fick sluta. Felet hittas till slut Det inkommande Internetuttaget har slutat att fungera. Kl. är 15.10 och kan man få tag på kommunens datatekniker nu?
En snabb promenad runt kvarteret och dataavdelningen får ett besök. Några tekniker är kvar och lovar ta sig an problemet direkt. Strax runt kl. 16 fungerar åter Internetuppkopplingen in till vår serverdator i huvudstudion. Radio Nostalgi och Radio Pingst tekniker skyndar sig till Nostalgis studio och kl. 16.40 hörs åter Nostalgis sändning över nejden.

Den IT tekniker som tidigare på dagen varit slarvig vid sitt besök i kommunens telerum har lite att fundera på vad han gjorde när vår kabel lossnade från nätverksroutern. Många timmars jobb och extra resor helt i onödan för våra tekniker p.g.a. några sekunder ouppmärksamhet av en IT tekniker!

Planerad driftstörning på fredag kväll den 2 maj Någon gång mellan kl. 17.00 och 19.00 kommer vi ha ett planerat driftavbrott på vår sändning. Vi kommer att utföra service på vår utrustning i huvudstudion. Avbrottet beräknas bli max 30 min långt. Kvällens sändningar från Radio Metodist och Radio Pingst ska  inte påverkas.

Resumé:
Strax före kl. 19.00 lämnar våra tekniker huvudstudion och är nöjda, pausslingan och webbradiofunktionen är nu åter igång efter gårdagens ofrivilliga stopp. Kvällen ägnas åt att fixa en stereoljudkabel som används i samband med fullmäktiges sändningar. Kvällens sändningar från Radio Metodist och Radio Pingst fungerar. Ett besök till i stadshuset görs sent på kvällen för att montera in ljudkabeln inför nästa KF möte.
Med facit i hand har det ofrivilliga ljudstoppet under torsdagen orsakats av "datahackers".

Vårt fortsatt planerande arbete med att "isolera" och skydda datalinan från huvudstudio till masten kommer att påskyndas.

Vad hände torsd. 1/5 -08? Radion tyst felsökning görs i vanlig ordning men vad är felet? Våra tekniker jobbar på men kommer ingen vart. Vi kommer inte in till vår huvudstudio som ligger i stadshuset. Kodlåset har slagit till rejält och öppnar inte ens för behöriga! Vi lyckas dirigera om Internettrafiken till en annan dator och kl. 15.08 hörs radion igen med begränsade funktioner. Pausslingan och webbradion fungerar inte. Det planerad arbetet som är tänkt att göra nästa dag blir även ett akutarbete.   

Onsd. förm. 16/4 -08 Från kl. 11.13 till 11.50 var det störningar på Internet som orsakade att Radio Nostalgi, som sände för tillfället, tappade kontakten med vår huvudstudio. Detta uppmärksammades både av radio Nostalgi och lyssnare som hörde av sig. Ljudet kom och gick hela tiden.
Det var en störning på Internet som låg helt utanför vår kontroll, vi vet inte vad som orsakade störningen. Problemet rättade till sig och det fungerade normalt igen från 11.50. 

Tisd. kväll. 8/4 -08 efter Kommunfullmäktigemötet som avslutades kl. 22,55 tog vi itu med att installera och ta i drift vår nya UPS. Nu ska vi klara kortare avbrott i Stadshuset utan att datorerna stänger av sig själva.
Tester gjordes även med en BARIX Instreamer som senare kommer att ersätta en av datorerna i huvudstudion. Testerna utföll till full belåtenhet men slutinstallation får vänta tills vi löst hur webbradiofunktionen ska fungera i framtiden.

Månd. morgon 7/4 -08 Tidigt på morgonen kl. 05.45 är radion tyst omstart av en enhet i förbindelsekedjan görs kl. 06,12. Radion fungerar åter igen som den ska. Avbrott på streamingen ut till masten orsakade tystnaden under natten.

Lörd. förm. 1/3 -08 Kl. 09,57 ca. drabbas vi av strömavbrott i huvudstudion. Det visar sig att kommunens fastighetsdrift har utfört en planerad elomkoppling i huset och detta orsakade driftavbrott för vår radio.
Kl. 12.37 ljuder musiken från Radio Nostalgi igen. I våra planer ingår det att införskaffa en UPS när den har levererats slipper vi liknande avbrott som hände i dag.

Fred. eftm. 22/2 -08 Kl. 16.29 tystnar radion troligen orsakat av elavbrott i vår teknikbod det är oväder och intensiva stormvindar ute. Stormen är som mest kraftfull samtidigt som radion tystnar.
Kl. 19.31 kommer radion igång igen. 

Lörd. eftm. 2/2 -08 Kl. 14.55 tystnar radion. Felsökning görs omedelbart. Avbrott på Internetförbindelsen har varit den mest sannolika orsaken då vår egna utrustning inte har krånglat. 
Vid 17.37 kom radion i gång igen.

Månd. förm. 14/1 -08 drabbas vi av tystnad i radion. Vi konstaterar snabbt att funktionen fram till teknikbod vid mast är ok. Efter ytterliggare kontroll visar det sig att det finns folk som arbetar på platsen och oavsiktligt har kommit åt vår utrustning. Innan vi kommer fram till teknikboden är radion igång igen. Efter besök på platsen kollas utrustningen och en del åtgärder görs för att detta inte ska kunna uppstå i framtiden. Bl. annat säkring av kabeldragningar m.m.

Onsd. kväll 2/1 -08 Radion tystnar! Får samtal om detta kl. 20.40. Orsak? Ja det skull vi gärna vilja veta. Tyvärr finns det just nu inget bra svar på hur felet uppstod. Vi kollade hela ljudkedjan från sändande dator fram till mottagande enhet i mastens teknikbod. Startade om några av enheterna för streamingen ut till masten. Efter detta fungerade det normalt igen. En av dessa sändarenheter sitter i stadshuset och är gammal. Det finns redan i vår planering att byte ska ske av denna utrustningen inom den närmaste framtiden. Vi väntar bara på att enheten ska levereras. Radion ljuder åter över nejden kl. 23.15. 
Fortsatt problem.
Avbrotten kommer regelbundet på nästan exakt samma tider på kvällen och sent på natten två gånger per dygn med upprepning varje dag. Efter en intensiv felsökning och kontroll är trolig orsak funnen. Sista avbrottet var måndagen den 7/1. Speciella åtgärder kommer att göras för att förhindra upprepande av händelsen.

Lörd. 22/12 -07 Av oss redan kända atmosfäriska störningar under senaste veckan bekräftas av meteorologerna under lördagens kväll. Störningarna har drabbat främst södra och mellersta Sverige under den senaste veckan. De har varit mycket kraftiga och drabbade även SR Radio och TV.
Läs mer om Atmosfäriska störningar

Planerade driftstörningar:
Onsd. den 19/12 -07
avbrott i sändningen planerad efter kl. 12.00 under några minuter p.g.a. byte till ny sändare. Intrimning av sändaren följde allt var klart till ca. 15.00.
Tisd. den 18/12 -07 Orsakade av tester inför start av nya sändaren.

Information om sändarbytet finns under rubriken Teknik.

Detta hände onsd. eftm. den 10/10 -07.
Sent på eftermiddagen ca kl. 15.15 drabbades vi av ett avbrott i det lokala datanätet som orsakade stopp i sändningarna.
Vi har provisoriskt fått igång Aranäs sändning som går mellan 16.00-20.00 senare under kvällen kommer vi att försöka få igång resterande funktioner.
Kl. 20.05 har vi fått igång samtliga funktioner utom webbradiofunktionen.
Kl. 20.50 var funktionen för webbradiosändning i samband med fullmäktige åter igång.

Fullmäktige:
Webbsändningen av fullmäktige inför torsdagen den 11/10-07 ska nu fungera.  

 

       
       
Vi är tacksamma om vi får reda på om det är något som krånglar när du försöker lyssna på oss.

E-post: måste ifyllas

OBS! E-postadressen  används endast för att kunna komma i kontakt och besvara ditt meddelande.

Meddelande:


Till webbmaster
Hem
FormMail V1.92

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.