Radiomuseet: Olika radiostationer / studios historia i Kungsbacka.

Vi försöker sammanställa historik om radio -stationer / studios m.m. som finns eller har funnits i Kungsbacka och tänker publicera detta här efter hand som vi får in informationen.

Kungsbacka Radio/SAK | SAG Onsala/Vallda | Prikung | Kungsbacka Radioamatörer  
P4 Halland |


Sveriges Radio P4 Halland i Kungsbacka

Sveriges Radio P4 Halland har tidigare haft en studio i Kungsbacka. P4 Hallands sändningar gick och går fortfarande ut från masten på Varlaberg. Studion var i funktion under åren 1985 till 2002. Studion i Kungsbacka lades ner och verksamheten sköts numera helt från Halmstad.
Kungsbackastudion fanns på
Kyrkogatan 2-4 i huset där Norra Halland numera håller till.

Kontakta Bengt Karlsson på Norra Halland för mer information.


Finns det mer information eller bilder är vi tacksam om ni kontaktar oss: kontakt@radiokungsbacka.se 
 

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.