Radiomuseet: Olika radiostationer / studios historia i Kungsbacka.

Vi försöker sammanställa historik om radio -stationer / studios m.m. som finns eller har funnits i Kungsbacka och tänker publicera detta här efter hand som vi får in informationen.

Kungsbacka Radio/SAK | SAG Onsala/Vallda | Prikung | Kungsbacka Radioamatörer  
P4 Halland |


Kungsbackas första radiostation invigdes 1925 av Kung Gustav V. Den fungerade som en mottagningsstation i ett större nätverk mellan Europa och Amerika tillsammans med Sändarstationen i Grimeton/Varberg, SAQ.
På andra sidan Atlanten låg en sändarstation på Rocky Point, Long Island utanför New York. Där fanns två sändare som sände till Europa och som togs emot i Kungsbacka. Mottagningsstationen i Kungsbacka stängdes 1948 och verksamheten flyttades till kustradiostationen SAG Onsala/Vallda mottagarstation resp. sändarstation.
Byggnaden i Kungsbacka där Mottagarstationen en gång fanns ligger ca 1 km. österut från vår sändare. Närmare bestämt på Kollavägen/Västra Villagatan.


På platsen för den gamla mottagningsstationen på Kollavägen/Västra Villagatan finns en tavla uppsatt. Texten på tavlan lyder:
Första världskriget uppmärksammades Sveriges behov av modern teknik för trådlös telegramtrafik, främst med Amerika. Den gamla Atlantkabeln var alltför sårbar. En ny storradiostation placerades på västkusten, för att radiovågorna till och från Amerika skulle möta minsta möjliga motstånd över öppet hav.

Kungsbacka radiostation uppfördes 1924 som mottagningsstation med Grimetons Radio/SAQ i Varberg som sändarstation. Båda byggnaderna ritades av arkitekt Carl Åkerblad i nyklassisk stil.

Till radiostationen hörde en vågantenn, en s.k. Beverageantenn. Den bestod av två koppartrådar uppsatta på 9 m höga stolpar längs en sträcka på 13 km. över Kungsbackaån genom Hanhals och Fjärås socknar till Limanäs.

Från Kungsbacka radiostation fjärrmanöverades efter 1930 också kortvågs och långvågssändarena på Göteborgs kustradio SAG/SAB vid Nya Varvet i Göteborg.

Radiostationen stängdes 1948, då verksamheten flyttades till Onsala/Vallda kustradiostationer. Byggnaden tjänstgjorde därefter som lantmäterikontor fram till 1996. Den fick bevarandeskydd med q i detaljplan 1998 och innehåller nu lägenheter.

Bilden nedan är tagen vid invigningen 1925.

Kulturnämnden Kungsbacka kommun 2003


För mer information om nätverket där Kungsbacka Radio ingick läs:

Radiomuseet Göteborg Kungsbacka Radio   Radiomuseet Göteborg startsida

Grimeton Alexanderssonsändaren

Grimeton Världsarvet

Radiostationen Grimeton estnologisk studio PDF fil

Kustradion Göteborg Radio SAG / Kungsbacka


Finns det mer information eller bilder är vi tacksam om ni kontaktar oss: kontakt@radiokungsbacka.se 

 

Hem
 

© Copyright Kungsbacka Närradioförening med ensamrätt. All användning eller kopiering av foto och text från våra sidor är förbjudet.